Menu
خدمات پس از فروش - صندوق فروشگاهی |فراسو


صندوق فروشگاهی فراسو

صندوق فروشگاهی فراسو

خدمات پس از فروش صندوق های فروشگاهی فراسوشرایط عمومی گارانتی

1-در صورتی که مدت گارانتی منقضی نشده باشد و نیز به محصول صدمه فیزیکی وارد نشده باشد شرایط گارانتی به شرح زیر می باشد:

- اگر محصول بعد از گذشت بیش از یک هفته از زمان خرید و استفاده از آن دچار نقص فنی شده باشد شامل گارانتی تعمیر بدون هزینه خواهد بود.

- اگر محصول شرایط گارانتی را داشته باشد و قابل تعمیر نباشد از گارانتی ویژه برخوردار خواهد شد.

- محصول در زمان گارانتی بوده ولی بر اثر صدمه فیزیکی دچار نقص فنی و یا شکستگی شده باشد شامل گارانتی تعمیر یا تعویض با هزینه خواهد بود.

-درحالتی که زمان رسمی گارانتی محصول به اتمام رسیده باشد ولی با توجه به تاریخ فاکتور خرید ، مشتری امکان استفاده از گارانتی را داشته باشد مشتری با ارسال فاکتور خرید میتواند از هر یک از شرایط گارانتی استفاده نماید .

2-درصورتی که محصول خارج از گارانتی باشد یعنی یا تاریخ گارانتی آن به اتمام رسیده باشد و یا محصول بر اثر صدمه فیزیکی دچار مشکل شده باشد ، آن محصول شامل گارانتی تعمیر یا تعویض با هزینه می باشد.

- اگر محصول قابل تعمیر و یا سرویس نباشد به دلیل عدم وجود قطعات یدکی و یا غیر قابل تعمیر بودن آن محصول ، محصول قدیمی با یک نمونه ازآن یا نمونه مشابه دیگر ، با %15 تخفیف روی قیمت محصول جدید به نرخ روز قابل تعویض می باشد.

3- به ازای هر هفته دیر کرد در ارائه تحویل کالا تعمیر یا تعویض شده ، یک ماه به مدت زمان گارانتی محصول اضافه خواهد شد .

4- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل یا زلزله و یا آتش سوزی در زمان نگه داری کالای خدماتی به صورت روز شمار به مدت زمان گارانتی آن اضافه می شود .

5-اگر محصول قابل تعمیر ویا سرویس نباشد به دلیل عدم وجود قطعات یدکی ویا غیر قابل تعمیر بودن آن محصول ، محصول قدیمی با یک نمونه از آن یا نمونه مشابه دیگر با 15% تخفیف روی قیمت محصول جدید به نرخ روز قابل تعویض می باشد.شرایط اختصاصی گارانتی

1- مواد مصرفی ( مانند کاغذ ، باتری ، و ...) مشمول گارانتی نیستند.

2- به روز رسانی و پشتیبانی رایگان از نرم افزار به مدت 12 ماه قسمتی از گارانتی است.

3-بروز حوادث مانند سیل ، زلزله ،رعد و برق ، نوسانات برقی ، راه اندازی ، باز شدن ویا تعمیر دستگاه به دست غیر متخصص و شماره سریال مخدوش ، استفاده از نرم افزار یا سخت افزار های جانبی متفرقه خارج از گارانتی محسوب می شود .

4- در شرایط خارج از گارانتی ، روش و هزینه تعمیر به تشخیص کارشناس فراسو است.

خدمات پس از فروش فراسو

گارانتی

- 12 ماه گارانتی سخت افزار
- 10 سال خدمات پس از فروش نرم افزار و سخت افزار
- گارانتی کامل نرم افزار

پشتیبانی فراسو

پشتیبانی

- به روز رسانی رایگان نرم افزار
- پشتیبانی از راه دور نرم افزار و سخت افزار
- شبکه خدمات رسانی در سراسر کشور
- مرکز تماس ، پشتیبانی و مشاوره شخصی

آموزش صندوق فروشگاهی

آموزش

- کلاس های آموزشی رایگان در دفتر مرکزی
-دفترچه آموزشی
- راهنمای هوشمند نرم افزار
- ویدئو های آموزشی