Menu
سطوح مشتریان - نرم افزار حسابداری اندرویدی |فراسو

سطوح مشتریان
در این بخش می‌توانید سطوح مختلفی را برای مشتریان تعریف کنید (برای مثال سطح ممتاز ، متوسط ، ضعیف). مشخص کنید که هر مشتری مثلاً اگر میزان خرید از 10000 ریال تا 100000 ریال انجام داد به عنوان مشتری سطح ممتاز از تخفیف برخوردار خواهد شد.
از قسمت "اطلاعات پایه" وارد بخش "سطوح مشتریان "شوید. در قسمت "عنوان" ، عنوانی را که برای آن سطح ، مورد نظرتان است وارد کنید. در"درصد تخفیف" میزان تخفیفی که برای آن سطح در نظر دارید وارد کنید. برای مثال 10 را وارد کنید تا 10 درصد تخفیف برای این سطح منظور شود. در "میزان خرید از" و "میزان خرید تا" مقدار خریدی که برای آن سطح مورد نظرتان است را تعیین و وارد کنید. مشخص‌کردن این قسمت‌ها اجباری است و اگر میزان خرید مشخص نشود ثبت انجام نمی‌شود. "میزان خرید از" به معنای شروع مقدار مورد نظر" و "میزان خرید تا" پایان مقدار مورد نظراست. در انتها گزینۀ "ذخیره" را انتخاب کنید.