Menu
گزارش خرید - پوز فروشگاهی ارزان |فراسو

گزارش خرید
گزارش خريد
این گزارش شما را از تمامی خرید هایی که انجام داده اید مطلع می ‌سازد.
"گزارش خرید را از قسمت "گزارش" انتخاب کرده و وارد صفحه گزارش خرید شوید.
-در قسمت اول "تاريخى" را وارد کنید که قصد گزار‌ش‌گیری از آن را دارید. قسمت تاریخ به صورت پیش فرض روزی را نشان می‌دهد که در آن قرار دارید. می‌توانید آن را تغییر دهید.
-در قسمت دوم "نام فرد يا شركتى" را وارد کنید كه خريد را از آن انجام داده‌ايد.
-در قسمت سوم می‌توانید "شماره سند" مربوط به خرید مورد نظر را وارد كنيد. گزارش بر اساس شماره سند خرید مورد نظر تهيه مى‌شود و از این جهت کاربرد دارد که اگر در یک خرید چند بارکد ثبت شده باشد و بخواهیم مطلع شویم که چه کسی با چه شرایطی خرید را انجام داده است از شماره سند استفاده می کنیم. در انتها پس از اتمام جستجو می‌توانید سند متناظر با آن را چاپ کرده و یا فایل اکسل از آن تهیه کنید تا در حافظۀ دستگاه در قسمت مدیریت فایل‌ها ، فایل گزارش ثبت شود.
نکته:اگر در این بخش بدون اعمال فیلترهای "شماره سند" و "تامین کننده" گزینه جستجو را انتخاب کنید، نتیجۀ گزارش تمام خریدهای انجام شده از آغاز تا پایان کار صندوق خواهد بود. نکته: پس از انجام "جستجو" ، سند خرید انجام شده در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شود که با انتخاب آن وارد صفحه "جزئیات گزارش خرید" می‌شوید. اطلاعات اصلی که تاریخ خرید ، نام تامین‌کننده ، نام انباری که محصول به آن وارد شده و مبلغ کل خرید را نمایش می‌دهد. در محصولات خریداری شده نام محصول ، بارکد محصول ، تعداد محصول خریداری شده و مبلغ کل را نمایش می‌دهد. در سند‌های حسابداری روش پرداخت انجام شده ، مبلغ پرداخت و در صورت داشتن توضیحات را نمایش می‌دهد.