Menu
گزارش تجمیعی فروش - نرم افزار فروش اندرویدی |فراسو

گزارش تجمیعی فروش
گزارش تجميعى فروش
این قسمت گزارشی از مجموع محصولات يا برندهاى فروش رفته بر اساس تعداد يا قیمت (ریال) دراختيار شما قرار مى دهد.
- در صفحه اصلى گزارش، "گزارش فروش" را انتخاب کرده و وارد" گزارش تجميعى فروش" شوید.
- در قسمت اول "تاريخ" شروع گزارش را وارد کنید.
- در قسمت دوم با وارد کردن مشخصۀ "محصول" و يا "برند" ، گزارش شما بر اساس محصولات يا برندهايى كه به فروش رسانده ايد تهيه خواهد شد.
- در قسمت سوم با انتخاب گزينه‌هاى "تعدادى" يا "ريالى" مشخص می‌كنيد گزارش شما بر اساس تعداد فروش رفته يا مقدار ريالى فروش رفته تهيه شود.
- در قسمت چهارم با انتخاب دكمه "جستجو" گزارش مورد نظر در ليست پايين صفحه نمايش داده خواهد شد. در انتها می‌توانید گزارش بدست آمده را مشاهده و سند متناظر با آن را چاپ کرده و یا فایل اکسل از آن تهیه کنید تا در حافظۀ دستگاه در قسمت مدیریت فایل‌ها ، فایل گزارش ثبت شود.
نکته: در صورت عدم اعمال فیلتر "تاریخ" ، نتیجۀ گزارش تمام محصولات فروش رفته است .زمانی که تنها قسمت "ازتاریخ" را وارد کنید و قسمت "تا تاریخ" را مشخص نکنید ، شروع بازۀ زمانی از تاریخ وارد کرده به بعد است. یعنی از آن روز به بعد تمام فروش ها را نمایش می‌دهد. هنگامی که قسمت "از تاریخ" خالی باشد و قسمت "تا تاریخ" مشخص شود، تا پیش از آن تاریخ را نشان می‌دهد. " از تاریخ" به معنای شروع محدودۀ زمانی که خود همان روز هم در آن محاسبه می‌شود. "تا تاریخ" به معنای پایان محدودۀ زمانی مورد نظر که آن روز در گزارش محاسبه نمی‌شود.