Menu
تحویل داخل - نرم افزار صندوق فروشگاهی اندرویدی |فراسو

تحویل داخل
اگر قصد دارید محصول را در داخل مجموعه به مشتری عرضه کنید، در این بخش مکان تحویل را تعریف می‌کنید .برای مثال : " میز شماره 14 " وارد بخش "تحویل داخل" از قسمت "اطلاعات پایه" شوید. سپس گزینه " + جدید " را انتخاب کنید. در قسمت "نام" عنوان مورد نظرتان را وارد کرده و در انتها آن را ثبت کنید.
پیک: اگر قصد دارید محصول را در خارج و در محل ، به مشتری تحویل دهید، نام و مشخصات فردی پیکی که با آن محصول ارسال می‌شود را در این قسمت تعریف می‌کنید تا در گزارشات اطلاعات به طور دقیق ثبت شود. در انتها گزینه "ثبت" را انتخاب کنید. ثبت مشخصات پیک سرعت سرویس‌دهی در سفارشات را افزایش می‌دهد. این اطلاعات در بخش "گزارش تحویل" در قسمت "گزارش" نیز ثبت می‌شود. شما می‌توانید در آن قسمت تمام اطلاعات را به همراه هزینۀ سرویس مشاهده کنید.