Menu
لوگو - نحوه کار با صندوق مکانیزه فروشگاهی |فراسو

لوگو
لوگوی فروشگاه
برای چاپ لوگوی فروشگاه خود در قسمت بالای فاکتور می توانید با استفاده از یک عکس در سایز 200 * 200 و یا 300 * 300 از لوگوی فروشگاهی خود ، آن را در قسمت بالای فاکتور چاپ کنید . عکس انتخابی را در حافظه ی فلش خود به دستگاه متصل کرده و کلید لوگوی فروشگاه را بزنید و از طریق آدرس حافظه ی USB آن را انتخاب کنید.