Menu
معامله با چک - خرید سیستم بارکدخوان فروشگاهی |فراسو

معامله با چک
مدیریت چک
در این قسمت کاربر می تواند چک‌های دریافت شده و یا صادر شده را ثبت کند تا در قبل از زمان موعد چک به صورت یک هشدار به وی اطلاع داده شود.
افزودن چک
وارد بخش مدیریت چک از قسمت حسابداری شوید ، در "تاریخ" تاریخ ثبت چک را وارد نمائید ،در وضعیت چک مشخص کنید که چک دریافت شده و یا صادر شده است. در قسمت های دیگر سایر اطلاعات چک وارد شده و گزینه ی افزودن چک را انتخاب نمائید.
جستجوی چک
در این بخش با استفاده از فیلتر های موجود می توانید چک های ثبت شده خود را پیدا کنید. اگر تنها "تاریخ" اعمال شده و بقیه ی مشخصه‌ها خالی گذاشته شود ، کل چک های موجود در بازۀ زمانی مشخص شده ثبت می‌شود. با استفاده از "دسته بندی چک" و "وضعیت چک" نیز می توانید جستجو را دقیق تر انجام دهید.