Menu
ثبت جابجایی بین انبار- انبارداری فروش|فراسو

ثبت جابجایی بین انبار
ثبت جابه جایی بین انبار
زمانی که قصد انتقال محصولی از انباری به انبار دیگر داشتید، باید اطلاعات آن را در این بخش ثبت کنید تا در چرخۀ انبارداری منظور شود.
برای انجام این کار وارد بخش ثبت جابه جایی بین انبار از قسمت انبارداری شوید. در این بخش وارد کردن تمام مشخصه‌ها الزامی است. در قسمت "از انبار" انبار مبدا را مشخص کنید که قصد دارید محصول را از آن بیرون ببرید، در قسمت "به انبار" انبار مقصد را مشخص کنید که قصد دارید محصول را به آن وارد کنید. در قسمت "بارکد کالا"، بارکد محصولی باید وارد شود که قصد جابه جایی آن را دارید. در "تعداد" ، تعداد کالایی را مشخص می‌کنید که می‌خواهید از این محصول جا به جا شود . در قسمت "تاریخ" تاریخی وارد می‌شود که قصد دارید در آن این جابه جایی ثبت شود. با انتخاب گزینه "ثبت اطلاعات" ، اطلاعات جابه جایی در کادر پایین صفحه درج می شود (اطلاعاتی مانند نام ، بارکد ، تعداد) پس از چک کردن آن‌ها گزینه "ثبت نهایی" را انتخاب کنید تا این جابه‌جایی ثبت شود. در قسمت بارکد در صورت فراموش کردن بارکد محصول ، می‌توانید با انتخاب نماد در کنار قسمت بارکد ،وارد صفحۀ جستجوی بارکد شوید و محصول مورد نظر را بر اساس نام محصول و یا با دسته بندی اصلی و فرعی آن پیدا کنید. برای حذف محصول انتخاب شده ، محصول مشخص شده در درون کادر را انتخاب و به سمت چپ بکشید تا گزینۀ حذف را مشاهده نمائید.
نحوۀ استفاده از بارکد خوان: برای سهولت کار در این قسمت می‌توانید در ورود بارکد از دستگاه بارکد‌خوان هم استفاده کنید. ابتدا به وسیلۀ "دستگاه چاپگر برچسب کد محصول" بارکدهایی که در صندوق فروشگاهی تعریف شده را به صورت برچسب تهیه نموده و بر روی کالاها درج کنید. بعد هر زمان که دستگاه بارکد خوان را روی بارکد محصول نگه دارید ، بارکد محصول مربوطه را در قسمت بارکد کالا قرار می‌دهد.