Menu
ثبت خروج از انبار- نرم افزارانبارداری فروش|فراسو

ثبت خروج از انبار
ثبت ورود به انبار

برای وار‌د‌کردن محصولات به انبار از این بخش استفاده کنید. اگر در قسمت تنظیمات انبارداری تعریف شده باشد ،شما باید محصولات را در این بخش وارد انبار کنید تا در قسمت فروش محصولات را نمایش دهد. همچنین توجه داشته باشید که در ازای هر ثبت ورود به انبار باید یک خرید ثبت کنید تا در قسمت حسابداری ثبت شود. به این ترتیب میزان مطالبات و بدهی‌های شما با میزان اجناسی که در اختیار دارید همخوانی خواهد داشت. اگر ثبت ورود به انبار بدون محاسبه انجام شود، باعث پایین آمدن قیمت تمام شدۀ محصولات می‌شود، زیرا محصولات به صورت رایگان وارد انبار شد‌ه‌اند. پس ثبت محصولات باید به طور سنجیده انجام شود.
وارد بخش "ثبت ورود به انبار" از قسمت "انبارداری" شوید ، بارکد محصول مورد نظر را وارد کنید و در صورتی که بارکد محصول را به خاطر ندارید نماد را انتخاب کنید. کادری باز می‌شود که در آن تمام محصولات نمایش داده شده است. می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید و یا با وارد کردن نام محصول و یا مشخص کردن دسته‌بندی‌های اصلی و فرعی جستجو را دقیق‌تر انجام دهید. پس از مشخص شدن محصول آن را انتخاب کنید. بارکد محصول مورد نظر در قسمت بارکد ثبت می‌‌شود.تعداد مورد نظری که قصد دارید از محصول وارد انبار شود را در قسمت تعداد وارد کرده و سپس گزینه ثبت را انتخاب کنید. محصول در کادر پائین صفحه به همراه اطلاعات آن (نام ، بارکد و تعداد) نمایش داده می‌شود. پس از چک کردن آن گزینۀ ثبت نهایی را انتخاب نمائید تا محصول وارد انبار شود.

ثبت خروج از انبار
برای خارج کردن محصول از انبار وارد این بخش می‌شوید. با ثبت این سند ، محصول از چرخۀ انبارداری خارج می‌شود. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که سند ثبت خروج از انبار در زمان فروش به صورت خودکار ثبت می‌شود .شما در ازای هر فروش یک ثبت خروج از انبار خواهید داشت و نیازی به ثبت آن در این قسمت نیست. اگر ثبت خروج از انبار بدون محاسبه انجام شود ، باعث پایین آمدن مقدار فروش و بالا رفتن هزینه باقی ماندۀ محصولات خواهد شد. پس ثبت خروج از انبار باید به طور سنجیده انجام شود.
برای این منظور وارد بخش "ثبت خروج از انبار" از قسمت "انبارداری" شوید در قسمت "از انبار" نوع انباری که قصد دارید محصول را از آن خارج نمائید، وارد کنید. در قسمت "تاریخ" تاریخی را وارد کنید که قصد دارید در آن ثبت مورد نظر انجام شود. در قسمت "تعداد" ، تعداد محصولی که می خواهید از انبار خارج شود را وارد کنید اگر بارکد خاصی را مد نظر داشتید در قسمت "بارکد" وارد کنید. در غیر این صورت می‌توانید با استفاده از نماد وارد صفحه‌ای شوید که در آن تمام محصولات نمایش داده می‌شود. می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید، یا با وارد کردن نام آن محصول و یا با مشخص کردن دسته‌بندی اصلی و فرعی جستجو را دقیق‌تر انجام دهید. پس از مشخص شدن محصول آن را انتخاب کنید . بارکد محصول مورد نظر در "بارکد" قرار می‌گیرد. گزینۀ "ثبت" را انتخاب کنید ، اطلاعات محصول در کادر پایین صفحه نمایان می‌شود که نام ، بارکد و تعداد آن مشخص شده است، آن را چک کرده و در انتها گزینه "ثبت نهایی" را انتخاب کنید.
نکته: اگر در این بخش بارکدی را مشخص کردید اما در زمان انتخاب گزینۀ "ثبت" ، آن گزینه ثبت نشد، نشانگر این است که آن محصول وارد انبار نشده است.