Menu
صفحه نمایش مشتری- نرم افزارانبارداری فروش|فراسو

صفحه نمایش مشتری
تنظیمات لوازم جانبی
در این بخش می‌توانید انواع صدور چاپ دستگاه را تنظیم کنید. اینکه در زمان خرید فاکتور و پیش فاکتور یا یک نسخه کپی از آن‌ها چاپ شود یا خیر .
فعالسازی "صفحه نمایش مشتری" ، "صفحه LED" و "زبان دستگاه" نیز در این قسمت انجام می‌شود. هرکدام از این مراحل را می‌توانید با زدن علامت تیک مشخص کنید