Menu
سود ناویژه- خرید نرم افزار انبارداری|فراسو

سود ناویژه
سود ناویژه
محاسبه سود ناخالص از جمله مهمترین ‍‍پارامترهای ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی است.
سود ناويژه همان سود ناخالص است كه تعريف آن در يك موسسه تجاري عبارتست از تفاوت بين مبلغ حاصل از فروش كالا با قيمت تمام شده كالاي فروش رفته. براي رسيدن به سود خالص، بايد هزينه هاي مختلف اداري ،فروش و تبليغات و نيز ماليات ها و ساير هزينه هاي مالي از اين سود ناخالص كسر شوند.
در تهیه این گزارش از دو پارامتر بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد حاصل از فروش کالا استفاده می شود.
برای مشاهده ی این گزارش از منوی اصلی وارد قسمت حسابداری و سود ناویژه شوید ، در این بخش می توانید با اعمال فیلتر های تاریخ و بارکد ، میزان سود حاصل از عملکرد خود را بر اساس یک بازۀ زمانی خاص و یا یک محصول به صورت جداگانه مشاهده نمائید. ومجموع آن را که در کادری جداگانه در قسمت پایین صفحه نشان داده می شود دریافت نمائید.