Menu
تنظیمات برنامه - صندوق فروشگاهی اسان|فراسو

تنظیمات برنامه
تنظیمات برنامه
در این بخش برنامه به صورت دلخواه تنظیم می‌شود . ابتدا می‌توانید در صورت تمایل دو فرایند "حسابداری" و "انبار داری" را فعال و یا غیر فعال کنید. با زدن علامت تیک در کنار هر گزینه‌ ، آن فرایند فعال شده و با برداشتن هر کدام ، غیر فعال می‌شود
و همچنین می‌توانید "نام" ، "آدرس" و "تلفن" فروشگاه را در این قسمت ثبت کرده یا تغییر دهید. در انتها با انتخاب گزینه "ثبت" عملیات انجام می‌شود. .