Menu
تراز حساب ها - پوز فروشگاهی همراه با بارکدخوان و کشو پول|فراسو

تراز حسابها




گزارش گردش حساب ها
می توانید در اين قسمت گزارشی از گردش حساب خود در تاریخ مورد نظر تهيه کنید. ( این گزارش در دو قسمت حسابداری و گزارشات تعریف شده است و هر کاربر می تواند بنا به سطح دسترسی خود از این گزارش استفاده کند .به همین دلیل این گزارش با گزارش حسابداری در قسمت گزارشات یکسان است.)
در صفحه اصلى "گزارش" و بخش "گزارش حسابدارى" را انتخاب كنيد تا به زير مجموعه ها دسترسى پيدا کنید و با انتخاب "گزارش گردش حساب ها" به صفحه ی اين گزارش منتقل خواهيد شد.
در ابتدا "تاريخی" را وارد کنید كه قصد شروع گزارش را داريد. در قسمت دوم "كد حساب" ، با وارد كردن كد حساب مورد نظر می‌توانید گزارش را بر اساس کد حساب تهیه کنید. اگر کد حساب را فراموش کرده اید، می‌توانید با انتخاب نماد به صفحۀ جستجوی شماره حساب منتقل شوید و حساب را با استفاده از "نام حساب" جستجو کنید. در این قسمت مشخص کردن حساب اجباری است و بدون وجود آن گزارش انجام نمی‌شود. در "تاریخ" اگر بازۀ زمانی خاصی را مشخص کنید ، گردش همان زمان مشخص شده را نمایش می‌دهد و در صورت مشخص نشدن زمان ، کل گردش حساب مربوط به آن کد حساب نمایش داده می‌شود. در انتها می‌توانید سند متناظر گزارش را چاپ کرده و یا فایل اکسل از آن تهیه کنید تا در قسمت مدیریت فایل‌ها ، در حافظۀ دستگاه فایل گزارش ثبت شود.

گزارش تراز
حساب ها برای آگاهی از صورت وضعیت مالی یک حساب درتاریخ معین از این گزارش استفاده نمائید ، در این گزارش وضعیت بدهکار، بستانکار و مانده حسابتان مشخص می‌شود.
برای ورود به این صفحه از قسمت "حسابداری" بخش "تراز حساب ها" را انتخاب کنید. ابتدا "کد حساب" را با وارد کردن کد آن مشخص کنید ، اگر کد حساب را به طور دقیق به خاطر ندارید فیلترهای "شروع کد با" ، "کد شامل" ، "پایان کد با" به شما در این بخش کمک می‌کند. در انتها پس از مشخص شدن کد حساب، گزینه جستجو را انتخاب کنید تا صورت وضعیت حساب مورد نظر نمایش داده شود.