Menu
تسویه حساب مشتریان - پوز فروشگاهی با نرم افزار اندرویدی آسان|فراسو

تسویه حساب مشتریان
تسویه حساب مشتریان
در این بخش از قسمت حسابداری می‌توانید از وضعیت تراز حساب مشتریان مطلع شوید.
بخش "تسویه حساب مشتریان" را در قسمت "حسابداری" انتخاب کنید تا وارد صفحۀ تسویه حساب مشتریان شوید. هر یک از مشتریان مورد نظرتان را در بخش شماره مشتری مشخص کنید . همانطور که در قسمت مشتریان توضیح داده شد، در این قسمت ابتدا باید مشتری را در قسمت مشتریان تعریف کرده باشید. در این قسمت اگر شماره مشتری را دارید آن را در "شمارۀ مشتری" وارد کنید و درغیر این صورت نماد را انتخاب کنید تا وارد صفحه جستجوی مشتریان شوید.در این صفحه تمام مشتریانی که در صندوق فروشگاهی تعریف کرده‌اید ، دیده می‌شوند. در "نام مشتری" می‌توانید با وارد کردن نام مشتری ، جستجو را دقیق تر انجام دهید.
نکته: اگر یک مشتری را جستجو کردید و در این صفحه نتیجه‌ای ثبت نشد ، یعنی این مشتری هنوز از اعتبار خود خریدی انجام نداده و یا حسابتان با آن مشتری تراز شده و صفر است. پس این مشتری نه بدهکار است و نه بستانکار ، در نتیجه در این گزارش موردی به شما نشان نمی‌دهد.