Menu
تلگرام - گزارش گیری بوسیله ی تلگرام|فراسو

تلگرام
گزارش تلگرام
برای فعالسازی گزارش تلگرام ، ID تلگرام خود را در قسمت Telegram User ID وارد کنید. سپس به آدرس بات فراسو که در قسمت Telegram POS ID ثبت است 2 بار پیغام یک کلمه ای به دلخواه بدهید . در این مرحله جستجوی Chat ID را زده تا ارتباط برقرار شود ، فراموش نکنید تیک فعالسازی گزارش تلگرام باید زده شود و در انتهای همۀ این تنظیمات کلید ثبت تغییرات را بزنید.