Menu
کاربران - گزارش گیری کامل |فراسو

کاربران
در این قسمت اطلاعات کاربران برای نر‌م‌افزار تعریف می‌شود. می‌توانید برای هر کدام به نسبت نوع کاری که انجام می‌دهند نقش متفاوتی را مشخص کنید و با استفاده از نام کاربری و گذرواژه‌ای که در این بخش برای آن‌ها تعریف می‌کنید، وارد برنامه شوند.
از قسمت "اطلاعات پایه" وارد بخش "کاربران" شوید . برای تعریف کاربر گزینه "+جدید"را در پایین صفحه انتخاب کنید. وارد صفحه بعد می‌شوید که از شما اطلاعات کامل کاربر را می‌خواهد. اطلاعات اولیه را وارد کرده و در "نقش ها"نقشی را که با سطوح دسترسی مورد نظر در بخش سطوح دسترسی کاربران تعریف کرده اید را مشخص کنید. به عنوان مثال: فروشنده ، سپس "نام کاربری" و "گذر‌واژه‌ای" تعریف نمائید تا کاربر از این پس با این کلمه عبور وارد برنامه شود. برای انجام ثبت وارد کردن تمام قسمت‌های ستاره‌ دار الزامی است ، پس از تکمیل تمام قسمت‌ها گزینه "ثبت" را انتخاب ‌کنید تا کاربر جدید ثبت شود. در این بخش اگر تعداد کاربران زیاد باشد، می‌توانید کاربران را با نام آنها جستجو کرده و آنها را حذف یا ویرایش کنید. پس از جستجوی کاربر نام کاربر را درون کادر انتخاب کنید و به سمت چپ بکشید تا گزینه‌های حذف و ویرایش مشاهده شود.
با انتخاب "ویرایش" ، کادر ویرایش سطوح دسترسی کاربران باز می‌شود. در این کادر می‌توانید تمام اطلاعات کاربر را به همراه نقش آن تغییر داده و در انتها گزینه ثبت تغییرات را انتخاب کنید. نکته: گزینه "تغییر گذرواژه" را نیز در این قسمت مشاهده می‌کنید. با استفاده از آن می‌توانید گذر واژه‌‌ای را برای کاربر تعریف کنید.