Menu
سطوح دسترسی کاربران - گزارش گیری راحت|فراسو

سطوح دسترسی کاربران
در این بخش می‌توانید سطوح مختلفی را برای مشتریان تعریف کنید (برای مثال سطح ممتازدر این بخش می‌توانید سطوح دسترسی متفاوتی را برای کاربران مشخص کنید تا بتوانند با نام کاربری و گذر واژۀ خود وارد برنامه شوند.
به این ترتیب به یک سری از بخش‌های نرم‌افزار دسترسی نخواهند داشت. برای این منظور بخش "سطوح کاربران" را از قسمت "اطلاعات پایه" انتخاب کرده و در پایین صفحه "افزودن سطح کاربری" را انتخاب کنید. در صفحۀ بعد "نام سطح کاربر،" برای مثال فروشنده یا انباردار، را در ابتدا مشخص کنید . بعد هر کدام از سطوحی که می‌خواهید کاربر به آنها دسترسی داشته باشد، با علامت تیک مشخص کرده و گزینه ی "ثبت" را انتخاب کنید.