Menu
ویرایش محصول - محصول فروشگاهی|فراسو

ویرایش محصول
برای ویرایش اطلاعات محصول ثبت شده می‌توانید از طریق این بخش به محصول مورد نظر دسترسی پیدا کنید و تمامی اطلاعات محصول را تغییر دهید.
وارد بخش ویرایش محصول در قسمت محصولات شوید. در قسمت "جستجو" نام محصول مورد نظر را وارد کنید. سپس جستجو را انتخاب نمائید ، محصول مورد نظر در کادر پایین صفحه قرار می‌گیرد. با انتخاب و کشیدن محصول به طرف درون کادر گزینۀ حذف و ویرایش نمایان می‌شود، با انتخاب گزینه ویرایش وارد صفحۀ اطلاعات اولیه محصول می شوید . هر یک از اطلاعات اولیه را در همین قسمت می توانید تغییر دهید.برای تغییر "قیمت" ، "متغیر‌ها" و "تصویر" ، در قسمت بارکد‌های این محصول هر یک از بارکدهای مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحۀ ویرایش بارکد محصول ، این تغییرات را اعمال و گزینه "ثبت تغییرات" را انتخاب کنید.

نکته : اگر مقدار جدیدی از یک متغیر( برای مثال: رنگ جدیدی از یک محصول) را در اختیار داشته و خواستید آن را به صندوق فروشگاهی اضافه کنید. در همین قسمت گزینه "بارکد جدید" را انتخاب کرده و آن را ثبت کنید.
"گزینه بارکد جدید" را انتخاب کرده ، ابتدا متغیر مورد نظر را مشخص کنید ، برای مثال اگر محصول پیتزا باشد متغیر سایز آن را مشخص می‌کنید که کوچک باشد یا بزرگ ، سپس قیمت فروش وارد می‌شود که اجباری است و در صورت تمایل "قیمت خرید" ، "مقدار سفارش بعدی" ، "نقطۀ سفارش" وارد می‌شود. سپس به صفحه بعد منتقل می‌شوید.در صورت تمایل تصویری به آن اضافه کرده و در انتها گزینه "ثبت نهایی" را انتخاب می‌کنید.
توجه: تغییر بارکد و اضافه کردن متغیر، غیرممکن است و شما در این قسمت تنها می‌توانید مقدار جدیدی از یک متغیر را به محصول اضافه کنید. اگر قصد داشتید متغیر اضافه کنید حتما باید محصول را حذف کرده و آن را دوباره تعریف کنید.