Menu
انبارها - نرم افزار انبار داری دقیق|فراسو

انبارها
در اين بخش مىتوانيد انبارهاى مورد نياز خود را تعریف کرده و هر یک را با استفاده از نا‌مگذاری و دسته ‌‌بندی مشخص کنید.
به عنوان مثال: انبار طبقه پایین و انبار طبقه بالا بخش "انبارها" را از قسمت "اطلاعات پایه" انتخاب کنید. بعد برای تعریف انبار مورد نظر گزینۀ" + جدید " را انتخاب کرده، پس از آن وارد صفحۀ بعد شده و در این صفحه "نام انبار" و "نوع انبار" را وارد کنید. برای مثال نام انبار: طبقه پایین ، نوع انبار : انبار ذخیره. درانتها گزینه ثبت را انتخاب می‌کنید.
نکته : قسمت نوع انبار در این بخش شامل انبار ذخیره و انبار فروش است. مشتری می‌تواند یک انبار را به فروش اختصاص دهد و تنها محصولاتی که می‌خواهد به فروش برساند را از آن خارج و انبار دیگری را به عنوان انبار ذخیره تعیین کند تا تنها به محل ذخیرۀ محصول اختصاص پیدا کند.
نکته : براى حذف و ويرايش انبار، نام انبار را در درون کادر انتخاب كرده و از راست به چپ بكشيد تا گزینه‌های حذف و ویرایش نمایش داده شود. بعد برای تغییر نام و نوع انبار ویرایش را انتخاب کنید.
نکته : توجه داشته باشید در صورت حذف یک انبار، اسناد انبارداری مربوط به آن نیز حذف خواهد شد.