Menu
ذخیره داده ها و اکسل نمونه - بک آپ نرم افزار|فراسو

ذخیره داده ها و اکسل نمونه
ذخیره داده‌ها
این قسمت برای تهیه نسخه پشتیبان ( back up ) تنظیم شده است . کاربرد نسخه پشتیبان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که تمامی اطلاعات شما را ذخیره و نسخه ای از آن تهیه می‌کند که به شما امکان می‌دهد اطلاعات را بازیابی کنید.
وارد بخش ذخیره داده از قسمت تنظیمات شوید. هر کدام از پوشه های موجود را به دلخواه انتخاب کنید.
در صورت نیاز به پوشۀ جدید گزینه ی"+" را انتخاب نمائید. در انتها برای ذخیره اطلاعات گزینه تایید را انتخاب کنید. فایل ذخیره شده در بخش بارگذاری قابل رویت می‌باشد.
و برای دسترسی به فایل مربوطه به قسمت Explorer و سپس به حافظۀ داخلی دستگاه مراجعه نمائید. بارگذاری اطلاعات برای اضافه نمودن فایل به نرم افزار از این طریق می‌توانید فایل مربوطه را بارگذاری نمائید.
بارگذاری اطلاعات
برای اضافه نمودن فایل به نرم افزار از این طریق می‌توانید فایل مربوطه را بارگذاری نمائید. وارد بخش بارگذاری داده‌ها از قسمت تنظیمات شوید . فایل مورد نظری که قصد بارگذاری آن را دارید انتخاب کنید و بارگذاری را انجام دهید.